Chemicals and Compounds Removed

ORGANIC COMPOUNDS EFFECTIVELY REMOVED BY SILVER IMPREGNATED ACTIVATED CARBON:

 • Acrolein
 • Acrylonitrile
 • Alaclors
 • Aldrin
 • Anthracene
 • Benzene
 • Bis-(2-Chlorethyl) ether
 • Bromodichloromethlane
 • Bromoform
 • Carbon tetrachloride
 • Chloradane
 • Chlorobenzene
 • Chloroethane
 • Chloroform
 • 2-Chloronaphtalene
 • O-Chlorophenol
 • Dibromochloromethane
 • Di-n-butylphtha late

 • 1, 2-Dichlorobenzene
 • 1, 3-Dichlorobenzene
 • 1, 4-Dichlorobenzene
 • 1, 2-Dichloroethlane
 • 1, 1-Dichloropethylent
 • Dichloromethlane
 • 2, 4-Dichlorophenol
 • 1, 2-Dichloropropane
 • DDD
 • DDE
 • DDT
 • Dieldrin
 • Diethyl phthalate
 • Dimethylphenol
 • 2,6-Dinitrotoluene
 • Endrin
 • Ethyl Benzene
 • Heptachlor

 • Hexachlorobenzene
 • Hexachlorobutadiene
 • Isophorone
 • Lindane
 • Methylene Dichloride
 • 2-Nitrophenol
 • 4-Nitrophenol
 • Pentachlorophenol
 • Phenol
 • Tetrachloroethylene
 • 1,2,4-Trichlorobenzene
 • 1, 1, 1-Trichloroethane
 • Trichloroethylene
 • 2, 4, 6-Tricholophenol
 • Toluene
 • Toxaphene
 • Vinylchloride
 • Xylene

INORGANIC COMPOUNDS EFFECTIVELY REMOVED BY KALCIFATE & SIAC

 • Aluminum
 • Ammonia
 • Arsenic
 • Barium
 • Boron
 • Cadium
 • Chloride
 • Chlorine

 • Chromium
 • Copper
 • Cyanide
 • Fluoride
 • Iron
 • Lead
 • Manganese
 • Mercury

 • Nickel
 • Phenol
 • Selenium
 • Silver
 • Strontium
 • Titanium
 • Zinc